Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 543360

Dato: 15.01.2020

Nei til utenlandskabler!

Vern naturen!

Ingen ødeleggende vindkraft eller eksport av vår vannkraft!