Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 364740

Dato: 09.03.2020

Nei til NorthConnect kabelen!

Ingen kan vise til at dette gir et positivt utslag for miljøet vårt- hverken i Norge eller globalt. Dette dreier seg kun om økt profitt for bl.a. energi selskapene, som vil selge norsk vannkraft utenlands. Det betyr økt vindkraftindustri i norsk urørt natur, som igjen er helt katastrofalt med tanke på natur, fauna og folkehelse! NVE påstar at dette er samfunnsøkonomisk nyttig, vel det er det jo ikke når Norges befolkning skal betale kostnadene ved å bygge denne kabelen som vi ikke trenger. Det blir økte strømpriser i tillegg til økt nettleie for husstandene. Det er heller ikke høstet erfaringer med de to utenlandskablene som er under bygging. Ingen vet egentlig hvor mye økte kostnader det er snakk om.