Forsiden

Høringssvar fra Jon Smogeli

Dato: 09.03.2020

Hei!

jeg mener Northconnect ikke bør bygges fordi:

1) Energi bør brukes i nærest mulig kilden pga energitap i overføringskabel

2) Norge bør beholde kraftproduksjon i Norge så langt det gjør virksomheter i Norge bedre konkurransedyktig.

3) Norge skal ikke rasere natur for å produsere vindkraft for deretter å sende ut av landet

4) Vi har lavere temp og dermed høyere steømforbruk enn andre eiropeiske land. Derfor blir argumentasjon for europeiske priser ikke relevant

5) Northconnect medfører ikke mindre utslipp av klimagasser.

6) Dette er kun et profitt-prosjekt som eiere av kabelen tjener på, og som øker nettleiepris i Norge.
7) På kort og lang sikt taper vi på å garantere stabil primær kraft til andre. Kraft fra vindmøller og kullkraft fra England gir ingen fordeler.