Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 03.03.2020

Høringsinnspill fra Trøndelag fylkeskommune til utenlandskabelen NorthConnect

Trøndelag fylkeskommune har behandlet høringen på utenlandkabelen NorthConnect i Fylkestinget. Det ble gjort følgende vedtak:

«Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 26.02.2020 sak 15/20

Fylkestingets vedtak

Trøndelag fylkeskommune vil ikke at utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland blir bygd, og anbefaler at det sies nei til konsesjonssøknaden. Viktige momenter mot en slik bygging er:

  • At kabler ut av Norge ikke skal være eid av andre enn Staten.
  • Statnett bør ha ansvaret for all bygging av overføringslinjer og kabler til utlandet.
  • Noe kraftutveksling med våre naboland vil være fornuftig, men ytterligere utenlandskabler må ikke bygges før det er innhentet nok kunnskap om eksisterende krafutveksling og de nye kablene som er under bygging.
  • Bygging av utenlandskabler vil bidra til å utjevne strømprisen med landene vi har kraftutveksling med. Bygging av NorthConnect-kabelen vil ytterligere øke strømprisen til forbrukerne og industrien i Norge.
  • Nye kabelprosjekter må veies opp mot norsk industriutvikling, arbeidsplasser og muligheter for utfasing av fossil energi i Norge. Trøndelag fylkeskommune mener Norge bør eksportere miljøvennlige industriprodukter og teknologi for overgang til fornybarløsninger, heller en ytterligere eksport av kraft til utlandet.»

Saksframlegg og referat fra behandlingen kan leses her. (Fullstendig lenke: https://opengov.360online.com/Meetings/trfkprod/Meetings/Details/847582?agendaItemId=206140).