Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 633182

Dato: 11.03.2020

Jeg er positiv til utbyggingen av denne kabelen. Klimaendringene er vår tids største utfordring, og Norge, med vår vannkraft, er i en meget egnet posisjon til å bidra i kampen mot denne ved å fungere som et batteri for miljøvennlige men volatile former for strøm i Europa, som vil legge til rette for større grad av utbygging av disse. Men utenlandskabler er nødvendig for at dette skal være mulig.

I tillegg er altså kabelen beregnet til å være lønnsom for samfunnet. Vi har altså en unik mulighet til å både hjelpe miljøet, og også tjene på det.