Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 418968

Dato: 09.03.2020

Ønsker ikke at denne kabelen bygges! Forkast denne planen!