Høringssvar fra Lederne

Dato: 09.03.2020

Det vises til vedlagte høringssvar/høringsuttalelse.

Vedlegg