Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 653488

Dato: 12.03.2020

Nei..

North Connect må ikke realiseres da det bidrar til å øke kraftprisen i Norge. Noe som medfører utflagging, utsalg og nedlegging av industri og virksomheter.

Det fører og til økt utslipp av Co2 når vår vannkraft søles rundt i stedet for at vi selv anvender den til vårt behov av alle slag.

Det er også prisdrivende for norske forbrukere utover økt kraftpris da det er de som må betale for kabelen via økt nettleie. Som med alt annet av utbygging.

North Connect vil og brukes av utenlandsk vindkraft industri som påskudd til å bygge ut mer vindkraft som igjen øker kraftpris og utslipp ytterligere i tillegg til å rasere norsk natur norsk økonomi dyre og fugleliv samt klodens klima og miljø.

Norske stråmenn som videreselger konsesjoner for vindkraftverk til utenlandske investeringsfond og ymse foretak med adresser i skatteparadis muliggjør at enorme summer i subsidier forsvinner ut av landet på grunn av vindkraft. Også dette vil altså North Connect kabelen bidra til i stort monn. Så derfor skal ikke denne realiseres. For Norge og klodens beste.