Høringssvar fra Norges Fotballforbund

Dato: 22.09.2022

Høringsuttalelse følger vedlagt.

Vedlegg