Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Rikstoto

Dato: 14.09.2022

Stiftelsen Norsk Rikstoto har ingen innvendinger mot den foreslåtte loven om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser, og støtter især lovforslagets § 9 om å gi pengespilltilbydere og konkurransearrangører hjemmel til å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å forebygge, avdekke, behandle og sanksjonere saker som gjelder manipulering av idrettskonkurranser.