Høringssvar fra Norsk Tipping AS

Dato: 23.09.2022

Det visers til Kultur- og likestillingsdepartementets brev av 27. juni 2022 med vedlegg.

Norsk Tipping er et statlig eid selskap som i henhold til pengespilloven skal tilby pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, herunder forebygge negative konsekvenser av pengespill. For å sikre et trygt og tillitsskapende pengespillmarked, er det viktig at aktører sammen bekjemper manipulering av konkurranser. Norsk Tipping har deltatt i arbeidet med nasjonal handlingsplan mot kampfiksing, og støtter forslaget om et tydelig rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger på tvers av aktuelle aktører.

Både lovens tittel og utkastet til § 9, henviser til manipulering av «idrettskonkurranser». Til dette ønsker Norsk Tipping å bemerke at selskapet tilbyr pengespill på konkurranser som ikke nødvendigvis defineres som «idrettskonkurranser». Norsk Tipping tilbyr oddsspill på andre begivenheter og konkurranser, som underholdningsprogram på TV (f.eks. «Skal vi danse»), sjakk, e-sport og annet som ikke nødvendigvis er tilsluttet Norsk Idrettsforbund. Norsk Tipping oppfordrer departementet til å se nærmere på om dette bør reflekteres i loven. Norsk Tipping foreslår at loven gjelder for «idrettskonkurranser og øvrige konkurranser som er gjenstand for pengespill».

I høringsnotatet på side 26 står det at «Tillitten til idretten vil i betydelig grad svekkes dersom det danner seg en oppfatning om at konkurransen er avgjort på forhånd.» Til dette vil Norsk Tipping presisere at dette også kan gjelde deler av konkurransen, såkalt "spotfiksing".

Norsk Tipping har ingen ytterligere innspill.