Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Rikstoto

Dato: 25.09.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringsuttalelse fra Norsk Rikstoto til utkast lov om pengespill.

Vedlegg