Høringssvar fra SPILLEBRANCHEN (DOGA)

Dato: 28.08.2020

Svartype: Med merknad

Hermed sendes høringssvar (vedhæftet) fra SPILLEBRANCHEN.

Med venlig hilsen

Morten Rønde

SPILLEBRANCHEN

Vedlegg