Høringssvar fra Betsson Group

Dato: 18.09.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Betsson Group med et brev fra selskapet og et notat fra Advokatfirmaet Schjødt AS, samlet i en pdf.

Vedlegg