Høringssvar fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Dato: 22.09.2020

Svartype: Med merknad

Hei.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede støtter fullt ut forslaget til ny lov om pengespill, som gjør det mulig å forebygge og tilby pengespill som er rettet mot det norske markedet uten tillatelse.

Et godt forarbeid og lovforslag

vh

for Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Hedvig Ekberg

Generalsekratær