Høringssvar fra Finans Norge

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Finans Norge avgir høringssvar med merknader, se vedlagte høringssvar.

Med vennlig hilsen

Vegard Bjerke Øye

Vedlegg