Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR)

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om Ny lov om pengespill.

Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) er et høringsorgan for bystyret i Oslo kommune i alle saker som angår ungdom, og gir innspill i byomfattende saker, og i blant i nasjonale høringssaker. Vi består av ungdommer fra alle byens 15 lokale ungdomsråd.

SUR vil først takke for muligheten til å komme med innspill i høringssaken Ny lov om pengespill. Vi stiller oss bak forslaget, og er glad for at det tas initiativ til å utvide forståelsen av hva pengespill er. Problematikken rundt lootboxes og liknende funksjoner som er nevnt i saken, er noe vi kjenner oss igjen i, og mener det må tas mer på alvor. Vår opplevelse er at ungdom ikke forstår at dette også er en form for spillavhengighet, og at mange foreldre ikke vet hvordan disse delene av spillene fungerer. Vi tror også at det avslappede forholdet mange har til denne typen pengebruk kan føre til at man har lavere terskel for å bli spilleavhengig i andre spill senere i livet. Vi håper departementet vil involvere barn og unge i det videre arbeidet med saken.'

Beste hilsener fra

Sentralt ungdomsråd i Oslo

sur@ungorg.no