Høringssvar fra Kindred Group

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Kindred Group til forslaget om ny pengespillov og notat fra advokatfirmaet Simonsen. Vogt Wiig, samlet i en pdf fil.

Vedlegg