Høringssvar fra Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Dato: 22.09.2020

Svartype: Med merknad

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund slutter seg til forslagene i høringsdokumentet, men vil også påpeke følgende:

AEF er bekymret for barn og unge som ruser seg på diverse spill på internett, og som kommer inn i en transe. Spill kan utløse avhengighet, det må satses mye på forebyggende arbeid på dette området.

Minimum 1% av omsetningen bør settes av til behandling av spill-problemer.

AEF ber også om at det prioriteres midler av statsbudsjettet til forskning på hvordan spillavhengighet kan stoppes blant barn og unge