Høringssvar fra Fotolotto / Multilot AS

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsnotat fra Fotolotto / Multilot AS med innspill til det nye utkastet til ny pengespillov.

Vedlegg