Høringssvar fra Kreftforeningen

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Kreftforeningen ønsker å gi sin støtte til lovforslaget som er lagt frem.

Det er svært positivt at vi nå får et helhetlig og sammenhengende regelverk for pengespill, gjennom at dette nå samles i et felles lovverk. Vi ønsker også å gi vår fulle støtte til at departementet viderefører enerettsmodellen, og at en ansvarlig spillpolitikk som setter behovene til sårbare spillere først er det grunnleggende formålet med den nye loven.

For øvrig viser Kreftforeningen til høringsinnspillet til 10H som Kreftforeningen er en del av.