Høringssvar fra Samleuttalelse fra Bingo-og Lotteriforbundet og flere andre bingoentreprenører

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger samlet høringssvar fra 25 bingoentreprenører som driver 135 bingohaller

Vedlegg