Høringssvar fra Thomas Gjelsten Sviund - Nestleder i Unge Pirater

Grunnlovsstridig forslag

Dato: 16.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg mener personlig at dette forslaget går imot grunnlovens paragraf §102 om retten til privatliv. Dette vil i praksis gjøre at alle overvåkes uten en rettsmessig kjennelse, som betyr at alle behandles som skyldige før det motsatte er bevist. Dette fører til unødvendig bruk av ressursser, ettersom Politiet, PST og Forsvaret får mer data å måtte gå gjennom.

I tillegg er dette imot Artikkel 12 av FN's Menneskerettskonvensjon, som sier at:

"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

Ettersom menneskerettskonvensjonen er ratifisert, så går dette imot FN. Om Stortinget hadde glemt dette, håper jeg at dette var en oppvekker for menneskerettighetene.

https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/emkn/a8

http://www.fn.no/FN-informasjon/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter