Høringssvar fra Norwegian Unix User Group (NUUG)

Høringsuttalelse av Norwegian Unix User Group (NUUG) om Lysne II-utvalgets rapport om Digitalt grenseforsvar (DGF)

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Innledningsvis vil vi takke Lysne II-utvalget for en meget grundig og godt fundert rapport. Utvalget tar for seg hvordan man skal kunne bygge opp et digitalt grenseforsvar med gode kontrollorganer og med et fokus på personvern. Det er åpenbart at E-tjenesten har behov for digitale verktøy for å kunne avdekke trusler fra utlandet mot Norge, men Norwegian Unix User Group er ikke enig i konklusjonen og støtter ikke innføringen av masseovervåking.

NUUG er svært fornøyd med å se hvor mange høringssvar som viser høy grad av forståelse for problematikken og ser at vi ikke har noen nye argumenter å komme med. Vi ønsker å trekke frem følgende sitater for å illustrere vårt syn:

  • “Masseovervåkning er lammende for demokratiet”
  • “det foreligger en betydelig mangel på kunnskap om mulige negative virkninger som det foreslåtte DGF kan medføre”
  • “Rettstaten vår er tuftet på prinsippet om at en person er uskyldig inntil det motsatte er bevist.”

NUUG stiller seg i hovedsak bak høringssvarene til:

Alexander Hansen
Amnesty International
Alle Anonyme
Borgarting Lagmannsrett
Christopher
Dag Håkon Baardsen
Den norske Dommerforening
Direktoratet for e-helse
Domstoladministrasjonen
Eirik
Gunnar Øyro
Helge Bastesen Webjørnsen
ICJ-Norge
Ilavenil Jayapalan
Kai Ove Lyngvær
Kristian Berg
Louis Oliver Erdmann
Maria Hals Eilertsen
Martin Kristiansen
Nettverk og Kamera
Norsk Presseforbund
NRK
Ole Skaar
Paul Stølen
Petter Ali-Sivertsen
Piratpartiet
Ruth Hermann Iversen
Sarah Drew
STOPP TISA/TTIP
Tekna - Teknisk-naturvitenskaplig forening
Terje Brevik
Terje Hyldmo
Thomas Gjelsten Sviund
Thomas Heie Haugerud
Thomas Qvidahl
Thomas Remme
Thor Einar Isaksen
Vegard Søbstad Alsli
Viggo Jordahl
Wenche Iversen
Øyvind Våge

NUUG vil avslutningsvis minne Forsvarsdepartementet på at neste gang de låser døren på toalettet for å gjøre sitt fornødende så er det ingen som tror at de gjør det fordi de er kriminelle eller terrorister, men vi respekterer at det er ønsket privatliv.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder for Norwegian Unix User Group

Vedlegg