Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Uakseptabelt

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Forslaget er grunnlovsstridig samt politisk, moralsk og prinsipielt motbydelig.