Høringssvar fra Høyesterett

Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Dato: 12.10.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringssvar i denne saken