Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Andelen kryptert nettverkstrafikk øker i rasende tempo, og mange (meg selv inkludert) jobber med å fjerne de siste delene som sendes i klartekst (i all hovedsak epost data, tale- og video-trafikk) samt metadata. Finnes det faktisk noen som seriøst vurderer å ødelegge demokratiet og kaste bort skattepenger på å lagre det som om kun kort tid kommer til å være utelukkende krypterte data?