Høringssvar fra Dag Håkon Baardsen

Grunnloven settes til side

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Det er bekymringsfullt at Stortinget i det hele tatt skal diskutere det faktum at Grunnloven skal settes til side. En avgjørelse om å logge innhold i kommunikasjon uten mistanke, men kun som et føre-var-prinsipp legges det et så stort ansvar på forvaltningen når det gjelder sikkerhet, tilgangsstyring og overvåkning av hvem som får tilgang at dette ikke er gjennomførbart i praksis. Erfaring fra andre steder i forvaltningen (f.eks. fra tilgangsikontroll og overvåking av dette i NAV, sykehus etc) tilsier at man ikke er i nærheten av å kunne sikre slikt innhold godt nok i praksis.