Høringssvar fra Øyvind Våge

Uaktuelt

Dato: 16.12.2016

Svartype: Med merknad

Det er på tide at regjeringen legger bort den gale fantasien om at de skal ha et overformynderi på det nivået det legges opp til i dag. Det å skulle styre og kontrollere alt og alle er bare nødvedig når deres styringsformer og politiske valg er alvorlig på avveie. Dessverre er dette tilfellet med den sittende regjering som ikke har kontakt med folket, ikke har kontakt med sine samarbeidspartnere, ikke ser ut til å ha den nødvendige kunnskap for å gjøre gode og veloverveide valg og heller ikke evner å ta Norge i noe som en gang ligner en fornuftig retning. Dere mister kontrollen, og nok en gang er dere i ferd med å bryte grunnloven og burde strengt tatt blitt fratatt makten. 

Dere ødelegger det norske samfunn trinn for trinn, dere skal fremmedfrykt og redsel, dere velger de enkleste utveiene på vanskelige saker og dere øker politikerforakten enormt med disse valgene dere gjør.

Det at en regjering skal ha fritt innsyn i folks privatliv er noe som ikke hører noe sted hjemme i 2017. Om det virkelig skulle være behov for å grave dypere i hva enkelte folk man mistenker for noe ulovlig - så finnes det andre veier for dette, og om dere skulle vedta et slikt brudd på våre rettigheter som nordmenn så håper jeg inderlig at dere åpner alt for alle, slik av vi også kan se inn i regjeringens gjøren og laden, hvor det garantert vil finnes en rekke straffbare forhold.

Deres forslag til nye overvåkningslover viser bare at dere er redde, udugelige, mangler respekt og ikke har de egenskapene som skal til for å styre vårt land. Det er uakseptabelt, 24/7 digital overvåkning av nordmenn hverken skal eller bør, på noe tidspunkt, tillates av en regjering som har vist seg å ikke respektere menneskeheten og bør trekkes umiddelbart, det er ikke norske politkere verdig