Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Det er skremmende mange i dagens Norge som ikke vil ta stilling til hvorvidt de ønsker at noen skal ha muligheten til å snoke i data som omhandler de - uten deres tillatelse eller en rettslig kjennelse - dette er et eksempel på en sak som ytterst få vil ta stilling til - men kjenner jeg nordmenn rett - så vil vi gjerne ha privatlivet i fred.

Som norsk borger så føler jeg meg krenket av at myndighetene som er satt til å ivareta folkets ve og vel velger å kriminalisere/mistenkeliggjøre alle borgere ved å foreslå innføring av et "Digitalt Grenseforsvar." Ved å foreslå dette så har fatter dere mistanke mot meg, sidemannen min og hun nede i gata - kort sagt alle.

Dessuten så lar dette ikke seg gjøre hvis målet er å ta de som skjuler sine spor - de folkene som dere faktisk er ute etter er folk som virkelig har greie på det de driver med, da inklusiv kryptering. Da holder det ikke at E-tjenesten får hente inn data fra fiberlinjene som går over grensa når data på transport- og applikasjonslaget er kryptert. Dette vil kun trigge personene som har noe å skjule til å skjule sporene sine enda bedre, og da vil dere ikke ha oppnådd noe - annet enn å provosere og bryte dere inn på privatlivet til alle nordmenn som bruker internett.

Det å tro at systemet som vil omfatte "Digitalt Grenseforsvar" vil være så sikkert at ingen uvedkommende vil få snoke i databasene e.l. er naivitet - særlig i den digitale verden. Ingenting er helt 100% sikret, men det dere kan sørge for er at privatlivet til nordmenn blir sikret i denne saken, ved å ikke vedta innføringen av Digitalt Grenseforsvar.

Datalagringsdirektivet var ingen løsning, dette er heller ingen løsning -ingen av oss vil ha en virkelighet tilsvarende den som er beskrevet i "1984" av George Orwell, men vi er på vei dit dersom dette får fortsette.