Høringssvar fra Ruth Hermann Iversen

Høringssvar Overvåking av datakommunikasjon.

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Metoder som brukes til overhøring av datakommunikasjon her i landet må ikke gå ut over Grunnlovens paragraf 102.