Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Forkast GDF

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Å innføre GDF vil bli slutten for det trygge og frie Norge som vi kjenner i dag. Og med det starten på en fremtidig politistat.

For dei som nevner at det vil være strenge regler for bruk av disse data vil eg gjerne nevne hvor lett disse reglene kan endres i fremtiden. slik som det nå blir foreslått å "tolke" Grunnloven og eventuelt endre den slik at den passer GDF. 

Eg mener forslaget om GDF må forkastes.