Høringssvar fra Thorolf A. Holmboe

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Lysne II ser at det er en konflikt mellom et antatt effektivt Digitalt GrenseForsvar (DGF) og personvernet. Likevel anbefaler Lyse II en nedbygging av personvernet, til fordel for DGF. En slik anbefaling av datalagring bryter med Grunnlovens paragraf 102, som lyder «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.» Lysne II anbefaler en nedbygging av personvernet, til fordel for DGF.

Lysne II stiller seg med dette i tradisjon med Stasi. Det er en skandale i seg selv, men det er også skandaløst at hverken norsk presse (med få unntak), norske politiske partier eller Datatilsynet er på banen for å problematisere dette.

6. januar 2017

Thorolf A. Holmboe