Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Brudd på grunnlov og rett til privatliv.

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Dette forslaget er et klart brudd på grunnloven og rett til privatliv. Å ty til slik masseovervåkning har igjen og igjen vist seg å være unnyttig og virkningsløst for den hensikten den skal ha, men kan veldig lett bli brukt til uetiske formål senere i tid.

Samtidig så er det å overvåke sine egne borgere noe som viser ekstremt liten tillit til befolkningen og samtidig fratar dem deres privatliv på internett, noe som alle bør ha rett til.