Høringssvar fra Alexander Hansen

Brudd på Grunnloven

Dato: 14.12.2016

Svartype: Med merknad

 Som nevnt på digi.no 14.desember 2016 bryter metodene som er foreslått med Grunnlovens paragraf 102, som lyder «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

Mvh,
Alexander Hansen