Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Imot

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke å overvåkes. Jeg ønsker ikke å miste tillit til myndigheter. Lovforslaget undergraver demokratiet og vår ytringsfrihet, er grunnlovsstridig, og jeg er sterkt imot.

Jeg stiller meg bak det som skrives i høringssvarene til ICJ-Norge og NRK.