Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Sterkt uenig

Dato: 05.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette høringssvar si at jeg er helt og totalt uenig og synes ikke på noen måte at det er greit at avlytting av private samtaler til personer som ikke en gang er mistenkt for noe kriminelt skal skje.