Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

En fare for demokratiet

Dato: 05.01.2017

Svartype: Med merknad

Hvis overvåkning hadde eliminert terror, barneporno, menneskehandel etc. hadde det vært verdt å diskutere. Men det gjør det ikke. De som har noe å skjule klarer det uansett. Så i realiteten er det alle uskyldige som blir overvåket. Vanlige folk krypterer ikke kommunikasjonen sin. Men bevisstheten om at man blir overvåket gjør at man endrer adferd. Man vil bli mer og mer forsiktig med hva man uttaler seg om og hva slags informasjon man søker etter av frykt for å vekke oppmerksomhet. Det er en fare for den frie meningsutvekslingen og demokratiet. Dermed går ikke dette bare utover retten til privatliv, men det begrenser i praksis ytringsfriheten.