Høringssvar fra STOPP TISA/TTIP

Overvåking bryter grunnlov

Dato: 17.12.2016

Svartype: Med merknad

Metodene som er foreslått bryter med grunnlovens paragraf 102. Det vil stride mot folkets rett til privatliv, og hvem overvåker dem som overvåker? Vi har ingen garantier for at denne liberaliseringen av loven, gir sisvilsamfunnet retten til sit privatliv. Tvert imot vil informasjonene flyte mellom langt flere etater og enda større risiko for at det havner der det ikke skulle. 

Dere politikere er ansatt av folket, da er det nærliggende å tro at dere også ivaretok folkets rett til privatliv? Det kan ikke bli slik at vi blir overvåket døgnkontinuerlig i fall noe kriminelt skulle kunne skje i fremtiden? Skal noen overvåkes bør det kvalitetsikres av uavhengige upartiske posisjoner/forsvaret med egen komite f eks.All overvåking må kunne kaviltetsikres kunne dokumenteres og kun kunne skjeved mistanke. med vennlig hilsen Merete Flostrand og Org STOPP TISA/TTIP.