Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Demokratiet undergraves

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

 

for å sitere Jens Stoltenberg etter utøya tragedien:

vi skal besvare terroren med mer åpenhet, mer frihet og mer demokrati.

Litt fritt sitert, men ikke lenger unna enn at man kjenner sitatet igjen. 

Det er på tide å stoppe alle frihetsinnskrenkende tiltak som blir tredd ned over ørene på oss. Det finnes snart ingen grunn til å bli her i landet. Og hva er det da å forsvare?

ingen verdens ting!