Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Nei

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke å bli konstant overvåket.