Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Grunnlovsstridig

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.» 

Å fremme et slikt forslag som strider mot grunnloven er direkte udemokratisk og ikke en rettsstat verdig.