Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Grunnlov

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

paragraf 102, som lyder «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»

 

Respekter Grunnloven.