Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Grenseforsvar uten grenser?

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Når man leser høringsnotatet, er det tydelig at mange med liten kompetanse innenfor informasjonsteknologisektoren har dominert dette forslaget. Det finnes krypteringsmetoder man kan knekke i dag, men disse er allerede utdatert og i lite bruk. Hvis noen vet at de driver på med ulovlige aktiviteter, vil disse menneskene ta sine forhåndsregler og bruke gode krypteringsløsninger for å holde aktiviteten sin skjult. Det vil til enhver tid finnes krypteringsløsninger man ikke kan knekke. Derfor er jeg skeptisk til at denne massive innsamlingen av informasjon vil føre til avdekkinger av betydning for rikets sikkerhet. Det vil alltid finnes kommunikasjonsløsninger de kan bruke som ikke kan avlyttes, være seg brevpost, fysisk møte dypt inne i skogen, brevduer og lignende.

 

Så å samle inn denne informasjonen vil i liten, om i det hele tatt noen, grad avdekke og hjelpe til med å håndtere trusler mot Norge. Informasjonen vil for det meste inneholde kjedelige detaljer om helt vanlige menneskers liv. I seg selv høres ikke dette ut som et så stort problem, men når en tenker seg nøyere om, vil en rekke problemer dukke opp. Hvem skal ha tilgang til informasjonen, og hvordan kan borgerne være sikre på at reglementet rundt dette skal håndheves?

 

Snowden-lekkasjene i USA og fortellinger fra Stasi-systemet i Øst-Tyskland har vist oss at når mennesker som har tilgang på så enorme mengder informasjon, vil noen misbruke det, uansett hvor mange taushetsavtaler de har skrevet under på. Jo mer sensitiv informasjon vi har, jo større er sjansen for at denne vil bli misbrukt. Merk også at Edward Snowden, én konsulent for NSA, klarte å få ut så store mengder hemmeligstemplet materiale fra et «sikkert datasystem», helt alene. Hvordan kan vi forsikre oss at ikke en lignende hendelse skjer i Norge, hvor denne personen da lekker dataen om innbyggerne?

 

Hvordan kan vi være sikre på at denne informasjonen ikke lekker ut til en tredjepart? Flere amerikanske bedrifter har opplevd datainnbrudd i deres servere, som har ført til offentlige lekkasjer av sensitiv informasjon om deres ansatte. Hva ville konsekvensene ha vært for Rikets sikkerhet hvis sensitiv informasjon om alle Norges innbyggere lekkes ut til et annet land? Et slikt register vil inneholde nok informasjon om ansatte i deler av statsapparatet til å kunne utgjøre en meget stor trussel mot vår sikkerhet.

 

Og selv om vi har et stabilt styre i Norge i dag, som har sin makt gjennom folket, skal vi ikke se bort ifra at dette kan endre seg. Okkupasjon eller statskupp er selvfølgelig uhyre sannsynlig, men hvis det hadde skjedd, kunne det ha fått grusomme konsekvenser. Okkupasjonsmaktens kamp mot de norske motstandskjemperne ville blitt mye enklere hvis de plutselig hadde hatt tilgang på et gigantisk register med informasjon om alle borgernes vaner og bevegelser de siste årene.

 

Et system som i beste fall vil føre til en mikroskopisk forbedring av Rikets sikkerhet, men som samtidig vil åpne for så mange trusler mot Rikets sikkerhet, virker som en dårlig idé uansett hvordan man ser på det.

 

 Oppsummering:

  • Vi har ingen garanti for at det øker Rikets sikkerhet.
  • Vi åpner opp for mange nye potensielle trusler mot Rikets sikkerhet.