Høringssvar fra Wenche Iversen

Ikke demokratisk

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Minner om Grunnlovens paragraf 102, som lyder "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."

Dette går på bekostning av vårt personvern, uten at det finnes noen som helst dokumentasjon på at økt overvåkning av befolkningen fører til en tryggere tilværelse. Når man i tillegg ser på hva slags regimer som har overvåket egen befolkning, er det ikke demokratier.

Dette er nok et tiltak som bryter med vår grunnlov, som dessverre blir tolket mer og mer kreativt for hvert år som går. Og jeg protesterer på det sterkeste mot gjennomførelsen av dette.