Høringssvar fra Terje Hyldmo

Retten til privatliv

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

 Vi har rett til et privatliv. Dere vet like godt som oss at overvåkingsdata vil bli misbrukt. Det er ikke et spørsmål om ja eller nei. Snarere et spørsmål om når og hvor mange ganger.

Ikke innskrenk våre rettigheter og vår frihet fordi enkeltmennesker og grupperinger tråkker over.

Ikke la frykten vinne.