Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

En mørk og trist verden.

Dato: 19.12.2016

Svartype: Med merknad

En mørk og trist verden vi går i møtes når alle skal overvåkes alltid. En liten elite skal eie alle data, samt alle hackere og crackere som greier å bryte seg inn i databasene.

Er det virkelig dette vi ønsker for oss og våre etterkommere?