Høringssvar fra Terje Brevik

Uhørt.

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

På prinsipielt grunnlag mener jeg det er uhørt i det hele tatt vurdere denne type massovervåkning. Det bryter totalt med uskyldspresumpsjonen som hele den vestlige verdens rettssystem er bygget opp rundt og mulighetene for misbruk er uendelige.

Et ønske om å innføre denne form for massiv overvåkning av norske borgere kan kun skyldes ondskap eller dumskap. Sistnevnte skyldes uten unntak manglende teknologisk forståelse hos store deler av våre folkevalgte (og befolkning). Hadde beslutningstakere tilegnet se gdenne kunnskapen og vært i stand til å se konsekveksens av et slik forslag ville sunn fornuft satt en stopper for hele makkverket. Om de mener de besitter en slik teknologisk konsekvensforståelse gjenstår dessverre bare én konklusjon...

Nei til overvåkning og forvitring av personvernet.

Mvh

Terje Brevik