Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Det er til dags dato ikke framlagt uomtvistelig bevis eller forskning som viser at den stadig økende, og alt mer innvaderende, overvåking av vanlige menneskers privatliv, fører til faktiske resultater i form av mindre terror, flere pågripelser eller annen preventiv/avskrekkende effekt på uønsket adferd i samfunnet.

Som vanlig, lovlydig borger av Norge protesterer jeg på det skarpeste mot den stadig mer grenseoverskridende, unødvendige og ulovlige inntrengen i mitt privatliv, fra statlige organer.

Hensikten helliger langt fra alltid middelet, og i dette tilfellet er det en uhørt endring av min menneskerett til et fritt og uovervåket liv som skal foretas.

Det henstilles til beslutningstagere å innse at stadig mer overvåking ikke fører til et bedre eller tryggere samfunn. Vi får i stedet et samfunn bygd på mistro, mistenkeliggjøring og utrygghet.

Jeg vil ikke ha et samfunn der staten behandler alle borgere som potensielle skyldige til det motsatte er bevist. Jeg nekter å bo i et samfunn der statlige organer mener å ha rett på mine tanker, ord og handlinger bare fordi det befinner seg lovbrytere i andre deler av samfunnet.

Endringen i tillatelser som nå vurderes er i strid med norsk grunnlov, menneskerettigheter og folks generelle rettsoppfatning.

Dette må avvises.