Høringssvar fra Kai Ove Lyngvær

Enhver åpning for masseovervåkning vil til slutt misbrukes.

Dato: 02.01.2017

Svartype: Med merknad

Bare tanken på at alle og enhver skal miste retten på privat kommunikasjon burde være skremmeskudd nok for å legge vekke slike tanker som det åpnes for i dette forslaget. Å legge seg på linjen om at det må være "menneskelige kontrollmekanismer basert på rettslig grunnlag" hjelper ikke når vi ser hvordan tilgang i systemer som allerede griper inn i borgeres persondata misbrukes av nysgjerrige ansatte (https://www.nrk.no/norge/slik-finner-du-ut-om-nav-ansatte-har-snoket-pa-deg-1.13267543), og en etablering av et slik tankepoliti drar mørke veksler på historiske feilgrep, i stater man aller helst ikke sammenligner Norge med.

Den demokratiske tankegang rundt det å overvåke og samle på borgeres personlige og private aktiviteter er ikke belyst eller forsvart i dette utvalgets konklusjoner, bare gjennom å gjemme seg bak det faktum at" visse deler [av etterretningsvirksomhet] er unndratt offentlig innsyn er et akseptert og legitimt redskap" forsøkes det å skaffe aksept for en slik inngripen.

At statlige enheter vil innføre slik gjennomført inngripende overvåkning rettet mot borgeres aktivitet må opp og frem i lyset så alle får bli både en informert og pålitelig røst i samtalen som må holdes rundt en slik aktivitet fra de hemmelige tjenesters side. Det må være et overveldende flertall som godtar slik aktivitet før den kan eventuelt festes i lov, og ved slik lovgivning at eksisterende lover endres for å tillate den aktivitet som foreslås, hvis et slikt flertall skulle vise seg å være reelt.